Sunday, May 21, 2017

क़ाय झाले ...

बऱ्याच दिवसात विडंबन या आवडत्या काव्यप्रकाराला हात घातला नव्हता. पण काल नंदुभैयाची 'काय झाले' ही अप्रतिम गझल वाचली आणि पुन्हा एकदा सुरसुरी आली. भैया , एक डाव माफी कर रे ! ;)

भैय्याची मुळ गझल इथे आहे  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206778730945522&id=1792786168

Sadanand Gopal Bendre _/!\_

कोरडा झाला घसा तर क़ाय झाले
ओतला थोडा शिसा तर काय झाले

रोज माझी वारुणीशी भेट होते
(आटला असला 'कसा' तर काय झाले)

नर्तकी नाचून ती कंटाळलेली
मी म्हणालो या बसा तर काय झाले

ग्लास तर केव्हाच माझा फोडला तू
संपला सगळा पसा तर काय झाले

दारुच्या ग्लासास जो वंगाळ म्हणतो
फोडले त्या माणसा तर काय झाले

बाटली चोरून माझी जे सटकले
कापला त्यांचा खिसा तर काय झाले

इरसाल म्हमईकर

Tuesday, April 11, 2017

शब्दतुला

शब्दतुला

बहरून येती अलगद कधी मनीचे भाव अनामिक
निःशब्द होती ओठ कधी मौनाच्या लाख त-हा
मनपाखरू शोधत फिरते मौनाच्या अन शब्दकळा
सगळेच कसे गं उलगडुनी सांगायाचे सांग तुला?

कधी अचानक येई भरते झरतो हलके शब्दझरा
हळवी होते कधी कविता बांध फोडुनी अस्तित्वाचा
कधी घुटमळते ओठी, मौनाची होऊन चंद्रकला
कधी मनाच्या उंबरठ्यावर झुलत राहते मौनझुला

या डोळ्यातून स्वप्न तुझे हातात लाजरा हात तुझा
क्षुब्धता कधी, कधी तृप्तता, आवेग अन मिलनाचा
काय-काय अन कसे किती सांगायाचे सांग तुला?
मन होई बावरे झुलताना स्वप्नांचा तो चांदणझुला

तू लाजून हंसता गाली, जीव होतसे अधीर असा
या जगण्याचे होते अत्तर मृदगंधही होतसे फिका
मी सांगत फिरतो पाना-पाना ऐक तूही प्रितफुला
या हंसण्याखातर केली होती स्वप्नांची मी शब्दतुला

© विशाल कुलकर्णी
१२-०४-२०१७

Tuesday, March 21, 2017

पात्रामध्ये नदीच्या प्रेते सडूनी गेली ...

आज आमच्या कवितेच्या ग्रुपवर स्वाम्याच्या मस्करीला उत्तर देताना कौतुकने हां शेर लिहीला होता.

माझ्या खरेपणाची देऊ कशी मी ग्वाही
मसणातल्या मढ्यानो बोलाल का हो काही ?

त्यातल्या प्रश्नाचा संदर्भ घेवून सुचलेल्या काही ओळी !

रस्त्यास त्या बिचाऱ्या सांगाल काय काही ?
पथभ्रष्ट भास्कराला शिकवाल काय काही ?

सगळे खरेच आहे खोटे न येथ कोणी,
रचल्या चितेस सांगा बोलाल काय काही ?

'योगी' कितीक झाले, होतील लाख मुल्ला
ऐन्यास  बोल थोडा लावाल काय काही ?

झोळी गळ्यात बांधुन दारात वाट पाहे
पुत्रास त्या 'बळीच्या' वाढाल काय काही ?

पात्रामध्ये नदीच्या प्रेते सडून गेली
पाण्यास मार्ग आता दावाल काय काही ?

येतील दिवस तेही नांदू पुन्हा सुखाने
आशा चुकार  वेडी रुजवाल काय काही ?

© विशाल कुलकर्णी